Članovi Stručnog vijeća Odvjetničke akademije HOK-a

Stručno vijeće
Sukladno čl. 4. st. 2. Pravilnika o radu Odvjetničke akademije HOK-a Stručno vijeće Odvjetničke akademije za mandatno razdoblje od 2021. do 2024. izabrano je u sljedećem sastavu:

  • dr. sc. Laura Valković, odvjetnica u Zagrebu, predsjednica Odvjetničke akademije
  • mr. sc. Ive Brkić, odvjetnik u Zadru, član SV
  • dr. sc. Davor Bubalo, odvjetnik u Zagrebu, član SV
  • Iva Markotić Bagarić, odvjetnica u Zagrebu, glavni tajnik HOK-a, član SV po položaju
  • Danijel Klobučar, odvjetnik u Zagrebu, član SV
  • Lovro Kovačić, odvjetnik u Zagrebu, član SV
  • Dalibor Valinčić, odvjetnik u Zagrebu, član SV