Program HELP

Provedba e-tečajeva iz Programa HELP Vijeća Europe

Krajem 2017. godine pokrenuta je suradnja između Odvjetničke akademije HOK-a i Odjela za edukaciju pravnika iz područja ljudskih prava Vijeća Europe.

Na temelju ove suradnje već u veljači 2018. održan je u HOK-u uvodni susret u povodu pokretanja prvog e-tečaja programa HELP s temom “Uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ECHR) i Europski sud za ljudska prava (ECtHR)”. Zbog velikog interesa odvjetnika, ovaj je e-tečaj održan u više izdanja pa su tako nakon onog održanog 2018. godine, daljnja izdanja ovog e-tečaja održana 2019. i 2021. godine.

U 2019. i 2020. godini održana su dva izdanja e-tečaja s temom: “Uvjeti dopuštenosti zahtjeva podnesenih Europskom sudu za ljudska prava” za koje je također zabilježen maksimalan broj polaznika te velik odaziv kolega.

U 2021. godini uz jedno izdanje vođenog e-tečaja “Uvod u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (ECHR) i Europski sud za ljudska prava (ECtHR)” pokrenuti su i vođeni e-tečajevi “Postupovna jamstva u kaznenom postupku i prava žrtava” te “Prava radnika kao ljudska prava”.

Danas je dostupan Katalog online tečajeva HELP-a s različitim temama o ljudskim pravima, s 54 objavljena tečaja i više od 650 nacionalnih verzija dostupnih na više od 40 jezika (prijevodi i prilagodbe nacionalnom pravu i sudskoj praksi) koji su besplatno dostupni na online platformi CoE HELP.

Program HELP (HELP: European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) pokrenulo je Vijeće Europe još davne 2006. godine radi pružanja podrške zemljama članicama Vijeća Europe u implementaciji Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, što se dobrim dijelom odvija provođenjem edukacije. Cilj programa HELP jest usklađivanje nacionalnih pravnih sustava i struktura s odlukama i mišljenjima Europskog suda za ljudska prava.