Predavanja za period od 1. rujna 2024. do 31. siječnja 2025.

U tijeku je donošenje Programa obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a za vrijeme od 1. rujna 2024. do 31. siječnja 2025. godine.