Predavanja za period veljaču/ožujak/travanj 2024.

Tablični prikaz svih predavanja za period veljaču/ožujak/travanj 2024., kako održanih tako i predavanja u najavi, s naznakom datuma i mjesta održavanja.

Tablični prikaz – veljača-ožujak-travanj 2024.

 

Naziv predavanja

 

Predavač

 

Datum

 

Mjesto

 VELJAČA 2024.
Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci VSRH

20. veljače 2024.

Zadar

Otkazi ugovora o radu kroz sudsku praksu – s posebnim osvrtom na problematiku poslovno uvjetovanog otkaza Vlatka Fresl Tomašević, sutkinja ŽS u Zagrebu

22. veljače 2024.

Varaždin

Stjecanje prava vlasništva na temelju zakona s naglaskom na stjecanje prava vlasništva dosjelošću Goranka Barać-Ručević, sutkinja VSRH

22. veljače 2024.

Varaždin

Otkazi ugovora o radu kroz sudsku praksu – s posebnim osvrtom na problematiku poslovno uvjetovanog otkaza Vlatka Fresl Tomašević, sutkinja ŽS u Zagrebu

28. veljače 2024.

Zagreb

 OŽUJAK 2024.
Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci VSRH

5. ožujka 2024.

Pula

Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci VSRH 6. ožujka 2024. Rijeka
Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci VSRH

13. ožujka 2024.

Split

Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci VSRH

14. ožujka 2024.

Dubrovnik

Povjerljivost komunikacije sa strankom – okrugli stol mr. sc. Rajko Mlinarić, sudac USRH, prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet u Zagrebu, Šime Matak, odvj. u Zagrebu, Luka Jurković, odvj. u Zagrebu 22. ožujka 2024. Zagreb
Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci VSRH 26. ožujka 2024. Karlovac
Pojedine žalbene osnove u kaznenom postupku – Bitne povrede odredaba kaznenog postupka izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela i Dražen Tripalo, suci VSRH 27. ožujka 2024. Osijek
TRAVANJ 2024.
Institut osobnih odnosa roditelja i djece – hrvatska rješenja i europski kontekst prof. dr. sc. Irena Majstorović i izv. prof. dr. sc. Ivan Šimović, Pravni fakultet u Zagrebu 10. travnja 2024. Zagreb
Građanskopravna i kaznenopravna odgovornost članova (osnivača) trgovačkog društva i članova uprave trgovačkih društava mr. sc. Igor Periša, sudac VSRH i Sanja Katušić-Jergović, sutkinja VKSRH 11. travnja 2024. Zagreb
Uloga odvjetnika u postupcima međunarodne pravne pomoći – s posebnim naglaskom na postupku povodom Europskog uhidbenog naloga dr. sc. Tanja Pavelin, sutkinja VKSRH i Dr. Florentino-Gregorio Ruiz Yamuza, Žalbeni sud u Huelvi, Španjolska 19. travnja 2024.

Odvjetnička škola,

Opatija

Pretpostavke za podnošenje učinkovitog zahtjeva Europskom sudu za ljudska prava u parničnim i kaznenim postupcima Štefica Stažnik, zastupnica RH pred Europskim sudom za ljudska prava 19. travnja 2024.

Odvjetnička škola,

Opatija

Razlikovanje žalbenih osnova u parničnom postupku s posebnim osvrtom na razloge za dopustivost revizije dr. sc. Jadranko Jug, sudac VSRH 19. travnja 2024.

Odvjetnička škola,

Opatija

Drugostupanjska rasprava u kaznenom postupku: posebnosti žalbe te opsega i tijeka rasprave Dražen Tripalo i izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela, suci VSRH 19. travnja 2024.

Odvjetnička škola,

Opatija

Sloboda govora u sudnici – okrugli stol

 Moderator: dr. sc. Davor Bubalo, odvj. u Zagrebu

Panelisti: dr. Peter Čeferin, odvj. u Sloveniji, Dražen Tripalo, sudac VSRH, Jelena Dulčić, odvj. u Hvaru 19. travnja 2024.

Odvjetnička škola,

Opatija

Jesam li dovoljno dobar odvjetnik? prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 20. travnja 2024.

Odvjetnička škola,

Opatija