Digitalna edukacija (LMS)

Digitalna edukacija Odvjetničke akademije HOK-a (LMS sustav)
LMS sustavu učenja na daljinu pristupate putem poveznice:  https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr

U svijetu kao i u Europskoj uniji provode se brojni projekti u svrhu modernizacije i digitalizacije pravosudnih sustava, među kojima posebno mjesto zauzima uspostava Europske platforme za osposobljavanje (European Training Platform – ETP) 1 na kojoj će pravosudni stručnjaci moći pretraživati programe osposobljavanja o pravu EU- a.

Na nacionalnoj razini, spomenutim je izazovima digitalizacije Odvjetnička akademija HOK-a odgovorila već početkom 2020. kada je pokrenula projekt digitalne edukacije uspostavom digitalne platforme – LMS sustava učenja na daljinu2.

Platforma LMS HOK-a internetsko je sučelje koje omogućuje da odvjetnici pogledaju i prouče predavanje koje ih zanima u bilo kojem trenutku jer je građa trajno dostupna. Sva se predavanja zadržavaju na platformi određeno vrijeme te se odgovarajućom dinamikom dodaju na, i/ili uklanjaju sa sustava. Uspostavom ove platforme i objavom obrazovnih materijala, edukacija je postala dostupna svakom odvjetniku u Republici Hrvatskoj u svakom trenutku. Realizacija ovog zahtjevnog projekta, koji je danas poznat svakom odvjetniku i odvjetničkom vježbeniku, odvijala se po pojedinim fazama koje se nastavno predstavljaju:

Početkom 2020. godine postavljen je i konfiguriran LMS sustav učenja na daljinu vodeći računa o potrebama za edukaciju odvjetnika i odvjetničkih vježbenika. Funkcionalnost sustava testirana je provedbom pilot projekta iz e-kolegija Tehnika pisanja kaznene presude, a u svibnju 2020. pokrenuti su prvi interaktivni e-kolegiji iz tehnike pisanja kaznene, građanske i upravne presude. Navedeni se interaktivni e-kolegiji od svibnja 2020. kontinuirano održavaju na LMS-u za potrebe pripreme odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita.

Uz pokretanje interaktivnih e-kolegija istodobno se krenulo s izradom obrazovnih materijala za teorijske e-kolegije prema grupama predmeta kako se ispituju na pravosudnome ispitu. Ukupna građa objavljena je na LMS-u u studenome 2020. Teorijski e-kolegiji obuhvaćaju video predavanja strukturirana po pitanjima koja kandidatima na pravosudnome ispitu zadaju najviše poteškoća, a koja odvjetnički vježbenici mogu pregledavati neograničen broj puta, a dostupna im je i power point prezentacija koja obuhvaća cijelo gradivo pojedinog e-kolegija.

Finalna faza realizacije projekta koja je predviđala provođenje edukacije namijenjene odvjetnicima ostvarena je također u studenome 2020. objavom prvih e-kolegija iz Programa obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a za vrijeme od 1. rujna 2020. do 31. siječnja 2021.

Pretpostavke na temelju kojih je Odvjetnička akademija HOK-a pristupila digitalizaciji obrazovanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika bili su:

  • Odvjetnici svojim djelovanjem u zaštiti prava i interesa stranaka najbrojniji su pokretači pravosudnog sustava. Trajno osposobljavanje i edukacija odvjetnika elementaran je preduvjet kvalitetnog djelovanja odvjetnika, osobito danas u pripremi na izazove koje za cijeli pravosudni sustav nosi 21. stoljeće.
  • Niti jedan odvjetnik ne bi trebao pretpostaviti da je njegovo obrazovanje završeno u bilo kojem trenutku njegove karijere, a zasigurno ne po završetku pravnog fakulteta. Tada uistinu počinje pravo obrazovanje o tome što je potrebno za uspješnog odvjetnika. Uspješni odvjetnici, poput uspješnih ljudi u svim sferama života, doživotni su učenici koji ne prestaju rasti. Neprestano učenje u profesionalnom okružju odnosi se na proširenje znanja i sposobnosti kao odgovor na promjene i nova zbivanja u svijetu. Te vještine mogu, ali i ne moraju uvijek biti izravno povezane s odvjetništvom. Radi se o stjecanju znanja koja će biti od pomoći u prilagodbi budućim vremenima.
  • Pravna profesija se mijenja i zahtijeva nove vještine, zahtijeva učinkovitost i tehnologiju. Postala je duboko internacionalna. U svjetlu sveukupne i sveprisutne digitalizacije, na čiju je potrebu dodatno ukazala i pandemija bolesti COVID-19, jasno je da pravosudni sustav treba pratiti digitalni razvoj.
  • Digitalizaciju u pravosudnom sustavu nije moguće ostvariti, a da se pri tome ne osigura sustavna i trajna edukacija i osposobljavanje svih sudionika u pravosuđu.
  • Edukacija mora obuhvatiti kontinuirano usvajanje stručnih znanja općenito, svladavanje novih digitalnih vještina i korištenje digitalnih alata, ali i korištenje umjetne inteligencije. Pri tome se nikada ne smiju izgubiti iz vida sva ograničenja koja istodobno proizlaze iz obveze poštivanja temeljnih prava.

Hrvatska odvjetnička komora uspješno je implementirala digitalizaciju edukacije putem LMS sustava učenja na daljinu, koji je neovisno o ograničenjima digitalnog oblika, omogućio puno fleksibilniji pristup edukaciji. U sljedećim se fazama očekuje daljnji razvoj LMS platforme, rast broja korisnika kao i obrazovnih sadržaja, a time će znatnije pridonijerti sustavu e-učenja među članovima HOK-a.

Nedvojbeno je da je cjeloživotna edukacija temeljni preduvjet napretka svakog odvjetnika, a time i pravosuđa u cjelini kroz odvjetništvo kao jedne od njegovih značajnih sastavnica. Uvođenje digitalne edukacije Odvjetničke akademije HOK-a u velikoj je mjeri pridonijelo i olakšalo ostvarenje toga cilja kao i spremni odgovor svih odvjetnika koji su uspješno ovladali potrebnim tehničkim znanjem i vještinama za korištenje ovoga sustava učenja na daljinu.