Pripreme za polaganje pravosudnog ispita

Edukacija Odvjetničke akademije HOK-a namijenjena odvjetničkim vježbenicima radi pripreme za polaganje pravosudnog ispita

Edukacija namijenjena odvjetničkim vježbenicima radi pripreme za polaganje pravosudnog ispita odvija se putem LMS sustava učenja na daljinu HOK-a.

Na LMS sustavu objavljeno je ukupno dvanaest e-kolegija kojima odvjetnički vježbenici mogu pristupati neograničeno od 0-24.

Od navedenih dvanaest e-kolegija, njih je devet teorijskih i tri su e-kolegija interaktivna.

Teorijski e-kolegiji su kako slijedi:

1. Građansko pravo
2. Građansko postupovno pravo
3. Kazneno pravo
4. Kazneno postupovno pravo
5. Obiteljsko pravo
6. Radno pravo
7. Upravno pravo
8. Trgovačko pravo i pravo društava
9. Ustav, organizacija pravosuđa i pravo EU-a

Interaktivni e-kolegiji iz vježbi pisanja presuda su kako slijedi:

10. Tehnika pisanja građanske presude (TPGP)
11. Tehnika pisanja kaznene presude (TPKP)
12. Tehnika pisanja upravne presude (TPUP)

Interaktivni se e-kolegiji održavaju svake godine prema rasporedu u nastavku:

I. kvartal: siječanj – travanj (grupa A)
Tehnika pisanja građanske presude (TPGP)
Tehnika pisanja kaznene presude (TPKP)
Tehnika pisanja upravne presude (TPUP)

II. kvartal: svibanj – kolovoz (grupa B)
Tehnika pisanja građanske presude (TPGP)
Tehnika pisanja kaznene presude (TPKP)
Tehnika pisanja upravne presude (TPUP)

III. kvartal: rujan – prosinac (grupa C)
Tehnika pisanja građanske presude (TPGP)
Tehnika pisanja kaznene presude (TPKP)
Tehnika pisanja upravne presude (TPUP)

Prilikom sudjelovanja u interaktivnim e-kolegijima svaki je odvjetnički vježbenik dužan napisati presudu iz svakog e-kolegija. Za sva pitanja koja želi postaviti predavačima, na raspolaganju ima odgovarajuću rubriku na LMS-u: “Pitanja i odgovori vezani uz pisanje presude”.

Nakon ispravka presuda, iz svakog se interaktivnog e-kolegija putem LMS-a održi video konferencija radi dodatne rasprave o svim spornim pitanjima koja su ostala otvorena i nakon komunikacije održane putem rubrike “Pitanja i odgovori vezani uz pisanje presude”, ali i kako bi se odvjetničkim vježbenicima dalo konačne upute kako uspješno napisati presude na pravosudnom ispitu.

Prijave radi sudjelovanja u edukaciji putem LMS-a moguće je izvršiti na web stranici HOK-a. Poziv radi prijave objavljuje se u prosincu tekuće godine radi sudjelovanja u edukaciji u jednom od kvartala tijekom sljedeće godine.