Obavijesti Mišljenja i tumačenja UO

Tbr. 20 Tarife

TUMAČENJE TBR. 20 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA U PREDMETIMA ODUZIMANJA IMOVINE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE (NN 92/96) U postupcima koji se vode po zahtjevima... Više »

Čl. 46 Statuta

TUMAČENJE DUŽNOSTI I OBVEZA PRIVREMENOG ZAMJENIKA-ČL. 46 STATUTA U slučaju imenovanja odvjetnika privremenim zamjenikom drugog odvjetnika:   – privremeni zamjenik ovlast zastupanja temelji na punomoći koja je izdata za korist... Više »