Mišljenja i tumačenja UO

Tbr. 4.Tarife

Tumačenje Tbr. 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 91/04, 37/05) Tbr. 4. Tarife obuhvaća i radnje koje poduzima odvjetnik u tijeku istrage, a naročito zastupanje... Više »

Tbr. 4.toč.7

Tumačenje Tbr. 4.toč.7 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) Odvjetnik koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti ima pravo na nagradu za obranu prema... Više »

Tbr. 7. toc.1.Tarife

Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Ako je vrijednost predmeta spora označena iznosima 2.500,00 kn; 5.000,00 kn; 10.000,00 kn; 100.000,00 kn ili... Više »

Tbr. 7/1/2 Tarife

TUMAČENJE TBR. 7/1/2 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (NN 91/04, 37/05, 59/07) Tbr. 7/1/2 Tarife tarifira tri raspona vrijednosti kada je vrijednost predmeta spora veća od... Više »

Tbr. 7/5 Tarife

TUMAČENJE TBR. 7/5 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (NN 91/04, 37/05 i 59/07) Radnje zastupanja poduzete prije Izmjena i dopuna Tarife o nagradama i naknadi troškova... Više »

Tbr. 20 Tarife

TUMAČENJE TBR. 20 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA U PREDMETIMA ODUZIMANJA IMOVINE ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE (NN 92/96) U postupcima koji se vode po zahtjevima... Više »

Tbr. 39. Tarife

Mišljenje u svezi s primjenom Tbr. 39. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Ako je stranka opozvala punomoć odvjetniku u slučaju postojanja ugovora o zastupanju sklopljenim u... Više »

Tbr. 39 Tarife

TUMAČENJE TBR. 39 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (NN 25/95, 92/99) U slučaju kada odvjetnik ima zaključen ugovor o zastupanju sa strankom kojom uglavljuje nagradu u... Više »

Tbr. 48. Tarife

TUMAČENJE TBR. 48. TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA (NN 91/04, 37/05 i 59/07) Za radnje zastupanja obavljene do stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi... Više »

Toč. 18 Kodeksa odvjetničke etike

Tumačenje toč. 18 Kodeksa odvjetničke etike Ako odvjetnik namjerava otvoriti osobnu internetsku stranicu, tada nije dopušteno na toj stranici naznačiti adresu odvjetničke pisarnice niti obavijesti o pisarnici odnosno odvjetničkoj djelatnosti,... Više »